Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Más Intormación - Aceptar.

 

Política de privacidade

 
Por medio deste sitio web recóllense datos de carácter persoal necesarios para a xestión e mantemento dalgúns dos nosos servizos.

Para os efectos do previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, VIAXES FONTAO TRAVEL, S.L. infórmalle o usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por VIAXES FONTAO TRAVEL, S.L. e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co usuario, así como o labor de información.

Cubrir os formularios é obrigatorio para acceder e gozar de determinados servizos ofrecidos no web. Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou gozar de calquera dos servizos nos que se soliciten datos de carácter persoal.

Sen prexuízo das finalidades que en cada caso indíquense, dita información será gardada e xestionada coa súa debida confidencialidade, aplicando as medidas de seguridade establecidas na lexislación aplicable para impedir o acceso ou uso indebido dos seus datos, a súa manipulación, deterioración ou perda.

 

En calquera momento pode Ud. exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación en relación cos devanditos datos, dirixindo a súa solicitude a VIAXES FONTAO TRAVEL, S.L., Rúa Nove de Agosto 1. 15960 - Riveira (A Coruña), España, acompañando sempre a súa solicitude dunha fotocopia do seu DNI/CIF. Pode atopar formularios para o exercicio dos seus dereitos no sitio web da Axencia de Protección de Datos.

 

VIAXES FONTAO TRAVEL, S.L. utiliza cookies propias e de terceiros para manter a sesión e realizar análises estatísticas sobre o uso do sitio web www.arousasensacions.es e o funcionamento dalgúns servizos. As cookies que utiliza www.arousasensacions.es son anónimas e non se refiren aos datos persoais do USUARIO nin se pode acceder mediante as mesmas en ningún caso aos datos que o USUARIO poida ter no seu disco duro. A identidade do USUARIO nunca é inserida directamente na cookie e por tanto non é interceptable. As únicas cookies non anónimas, só se poden asignar previa autorización do USUARIO cando desexa ter identificación inmediata para acceder a áreas restrinxidas do sitio web sen que o USUARIO inserir manualmente as súas claves. O USUARIO pode negarse a aceptar as cookies activando a configuración no seu navegador que permite rexeitar as cookies. Con todo, se se selecciona esta configuración, quizá non se poida acceder a determinadas partes do sitio web www.arousasensacions.es ou non se poida aproveitar dalgún dos nosos servizos. A menos que se axustou a configuración do navegador de forma que rexeite cookies, o noso sistema producirá cookies cando o USUARIO se conecte ao noso sitio web www.arousasensacions.es

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

La presente Política de Cookies pretende proporcionar la información necesaria para que cualquier persona usuaria de nuestro sitio web pueda decidir si desea permitir la instalación de las cookies que utilizamos y cómo gestionarlas. Por ello, proporcionamos una serie de nociones básicas cuyo conocimiento consideramos esencial (qué son las cookies y para qué pueden servir, o cómo desactivarlas o borrarlas) para cualquier persona usuaria de internet, y facilitamos la identificación de nuestras cookies.

Nuestra Política de Cookies es pública y está permanentemente accesible a través del enlace habilitado en el sitio web, denominado “Política de Cookies”. Esta Política puede actualizarse en cualquier momento, como consecuencia de un cambio normativo o como consecuencia de cualquier cambio en la configuración de las cookies utilizadas.

1. ¿ QUÉ SON LAS COOKIES?

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

2. QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB?

A continuación se realiza una descripción de los diferentes tipos de cookies utilizadas:

 • Cookies propias: La única cookie propia que se utiliza en esta web es de sesión (SESSIONID). Una cookie de sesión se utiliza para almacenar y recuperar los valores de un usuario. La información almacenada se mantiene en el servidor y solamente el identificador único almacenado en la cookie será enviado de ida y vuelta entre el usuario y el servidor. La información almacenada en el servidor permanecerá en la memoria del mismo hasta que finalice la sesión. La cookie en sí no contiene ninguna información personal. Expira al final de la sesión.
 • Cookies de terceros: Utilizamos las siguientes cookies de terceros:
  • Google Maps: para mostrar al usuario su ubicación física en la sección Contacto. Las condiciones de este servicio puede consultarse en el siguiente enlace: Condiciones Google Maps.
  • Google Analitycs y Piwik: nos permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de nuestro sitio web. Las condiciones de estos servicios pueden consultarse en los siguientes enlaces: Condiciones Google Analitycs, Condiciones Piwik.
  • Facebook, twitter, Google Plus/youtube: son aquellas que los proveedores de servicios de redes sociales pueden instalar cuando el usuario selecciona compartir un determinado contenido de nuestro sitio web en la red social que operan. Las condiciones de estos servicios pueden consultarse en los siguientes enlaces: Facebook, Twitter y Google Plus/YouTube.

3. CÓMO DESACTIVAR O ELIMINAR LAS COOKIES?

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

 • Para más información sobre el navegador Firefox, pulse aquí.
 • Para más información sobre el navegador Chrome, pulse aquí.
 • Para más información sobre el navegador Safari, pulse aquí.
 • Para más información sobre el navegador Opera, pulse aquí.
 • Para más información sobre el navegador Internet Explorer, pulse aquí.

La restricción de algunas cookies puede afectar al correcto funcionamiento del sitio web.

4. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES

Con cada inicio de sesión, nuestro sitio web muestra información sobre la Política de Cookies en la parte inferior de cualquier página/sección de nuestra web.

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

 • Aceptar cookies: no se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión.
 • Seguir navegando: o moverse por la barra de desplazamiento, en cuyo caso consideramos que acepta su uso.
 • Solicitar más información: pinchando en el enlace “nuestra política de cookies”, en este caso se mostrará este documento y, al igual que en el caso anterior, consideramos que acepta su uso.

 

 Condicións Xerais de Contratación

 

Estas condicións aplícanse en todas as transaccións comerciais que leven a cabo desde o sitio web: arousasensacions.es, sendo os participantes no devandito proceso a empresa Viaxes Fontao Travel, S.L., en diante o VENDEDOR, e os clientes que demanden os nosos produtos ou servizos, en diante o COMPRADOR.

 

É responsabilidade do COMPRADOR ler as presentes condicións atentamente, ademais tecnicamente é imposible finalizar a compra sen que se acepten as presentes Condicións Xerais de Contratación e a Política de Privacidade do VENDEDOR. No caso de que o COMPRADOR non estea de acordo coas Condicións Xerais de Contratación nin coa Política de Privacidade, non as debe aceptar. Neste caso o COMPRADOR non poderá finalizar a compra.

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os datos identificativos do VENDEDOR:

 

Denominación Social/Titular: VIAJES FONTAO TRAVEL S.L.

CIF/NIF: B15632417, inscrita no Rexistro Mercantil de XXXXXX no tomo YYYY xeral, ZZZZ da Sección X inscrición X do Libro de Sociedades, folio XX, folla XXXXX.

Enderezo: Calle Alcalde Fernández Bermúdez, n1 - 15960 Riveira (A Coruña), España

Correo electrónico: info@viajesfontao.com

Teléfono: 981 835 414

 

2. ACTIVIDADE: A actividade relacionada coas presentes condicións fai referencia á venda on-line de paquetes turísticos personalizados.

 

3. INFORMACIÓN E CONTIDOS DA WEB DO VENDEDOR: 

O VENDEDOR pode modificar a oferta comercial mostrada en arousasensacions.es en calquera momento. Ademais o VENDEDOR realiza todos os esforzos necesarios para que a información mostrada non conteña ningún erro tipográfico, aínda que se se dá o caso e sucede que a información mostrada contén algún erro sobre o prezo, características, etc., o VENDEDOR procederá á corrección do  mesmo e no caso de que algún algún cliente realizase unha compra dun produto ou servizo cun erro tipográfico, o VENDEDOR comunicará devandito erro e o COMPRADOR terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.

 

4. INICIO DE COMPRA: Para que calquera usuario capacitado legalmente poida realizar unha compra no sitio web arousasensacions.es, terá que rexistrarse no devandito espazo web. Se é a primeira vez que accede deberá cubrir un formulario cos datos de acceso (claves, usuario, etc.) e cos datos que sexan necesarios para garantir que o proceso de compra realízase correctamente. No devandito formulario o COMPRADOR terá que facilitar unha serie de datos persoais, os cales serán incorporados a un ficheiro a nome da empresa Viaxes Fontao Travel S.L. para o seu tratamento. Antes de finalizar o rexistro o COMPRADOR terá que ler e aceptar as presentes condicións e a Política de Privacidade do VENDEDOR. En posteriores compras o COMPRADOR unicamente terá que acceder co nome de usuario e clave facilitados no momento de rexistro inicial.

 

Para realizar unha compra, o COMPRADOR pode elixir entre as seguintes posibilidades que lle ofrece o VENDEDOR:

- On-line, a través do "carriño da compra"

 

5. FORMA DE PAGO: O COMPRADOR pode elixir libremente entre os seguintes medios de pago:

- PAY PAL

- TPV virtual

 

6. IMPOSTOS APLICABLES: O VENDEDOR especifica claramente o prezo e os impostos correspondentes aplicables dos produtos ofrecidos desde o seu sitio web arousasensacions.es. Devanditos impostos correspóndense cos impostos vixentes para os produtos ou servizos seleccionados e ademais están suxeitos ás leis do territorio de actuación.

 

7. RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR: O VENDEDOR responsabilízase a:

- Ofrecer información veraz sobre os produtos que oferta no seu espazo web.

- Enviar o produto seleccionado polo COMPRADOR nos prazos fixados pola empresa de transportes, non tendo ningunha responsabilidade no caso de que a empresa de transportes modifique devanditos prazos ou sobre o atraso ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado polo COMPRADOR debido á imposibilidade da entrega do produto por parte de empresa de transportes.

- Garantir ao COMPRADOR a posibilidade de anular o seu pedido en calquera momento e sen ningún custo sempre que a anulación comuníquese antes de que o pedido fose posto a disposición do transportista para o seu envío.

- Garantir o correcto estado do produto antes do envío do mesmo.

- Prestar toda a axuda necesaria ao COMPRADOR, a condición de que sexa posible, para liquidar calquera problema alleo ás responsabilidades do VENDEDOR relacionados coa empresa de transportes, a garantía do produto e a devolución do mesmo.

 

8. OBRIGACIÓNS DO COMPRADOR: O COMPRADOR comprométese a

- Facilitar información veraz sobre os datos solicitados nos formularios de rexistro de usuario ou de realización do pedido e a mantelos actualizados en todo momento.

- Gardar de forma confidencial e coa máxima dilixencia as súas claves de acceso persoal ao noso sitio web.

- Aceptar as presentes Condicións Xerais de Contratación xa que garanten a correcta finalización da transacción comercial entre o VENDEDOR e o COMPRADOR.

 

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS: O COMPRADOR dispoñerá dun prazo de sete días desde a recepción do pedido para realizar a cancelación do servizo adquirido. Para iso o COMPRADOR comunicará ao VENDEDOR dentro do prazo estipulado e por calquera medio admitido en dereito, o seu desexo de exercitar a devolución do pedido. Este deberá ser devolto xunto co albarán de entrega e no seu caso a factura emitida por VENDEDOR, correndo este último cos gastos de devolución do produto.

O VENDEDOR está obrigado a devolver o diñeiro da compra a través dun abono no cartón de crédito ou débito, mediante unha transferencia bancaria á conta indicada polo cliente ou mediante un vale para realizar futuras compras.

Para calquera incidencia relacionada coa devolución de pedidos da nosa tenda pode contactar connosco a través do email:  info@arousasensacions.es ou telefonicamente: 981 835 414

 

10. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE: A relación entre o VENDEDOR e o COMPRADOR rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais de Riveira, A Coruña (España).