Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Más Intormación - Aceptar.

 

Política de privacidade

 
Por medio deste sitio web recóllense datos de carácter persoal necesarios para a xestión e mantemento dalgúns dos nosos servizos.

Para os efectos do previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, VIAXES FONTAO TRAVEL, S.L. infórmalle o usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por VIAXES FONTAO TRAVEL, S.L. e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación co usuario, así como o labor de información.

Cubrir os formularios é obrigatorio para acceder e gozar de determinados servizos ofrecidos no web. Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou gozar de calquera dos servizos nos que se soliciten datos de carácter persoal.

Sen prexuízo das finalidades que en cada caso indíquense, dita información será gardada e xestionada coa súa debida confidencialidade, aplicando as medidas de seguridade establecidas na lexislación aplicable para impedir o acceso ou uso indebido dos seus datos, a súa manipulación, deterioración ou perda.

 

En calquera momento pode Ud. exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación en relación cos devanditos datos, dirixindo a súa solicitude a VIAXES FONTAO TRAVEL, S.L., Rúa Nove de Agosto 1. 15960 - Riveira (A Coruña), España, acompañando sempre a súa solicitude dunha fotocopia do seu DNI/CIF. Pode atopar formularios para o exercicio dos seus dereitos no sitio web da Axencia de Protección de Datos.

 

VIAXES FONTAO TRAVEL, S.L. utiliza cookies propias e de terceiros para manter a sesión e realizar análises estatísticas sobre o uso do sitio web www.arousasensacions.es e o funcionamento dalgúns servizos. As cookies que utiliza www.arousasensacions.es son anónimas e non se refiren aos datos persoais do USUARIO nin se pode acceder mediante as mesmas en ningún caso aos datos que o USUARIO poida ter no seu disco duro. A identidade do USUARIO nunca é inserida directamente na cookie e por tanto non é interceptable. As únicas cookies non anónimas, só se poden asignar previa autorización do USUARIO cando desexa ter identificación inmediata para acceder a áreas restrinxidas do sitio web sen que o USUARIO inserir manualmente as súas claves. O USUARIO pode negarse a aceptar as cookies activando a configuración no seu navegador que permite rexeitar as cookies. Con todo, se se selecciona esta configuración, quizá non se poida acceder a determinadas partes do sitio web www.arousasensacions.es ou non se poida aproveitar dalgún dos nosos servizos. A menos que se axustou a configuración do navegador de forma que rexeite cookies, o noso sistema producirá cookies cando o USUARIO se conecte ao noso sitio web www.arousasensacions.es

 

 

 

Política de cookies


Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Para conocer más información sobre las cookies:

arousasensacions.es utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan en el cuadro siguiente:

 

  • Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.

  • Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios), si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web.

 

 

 COOKIES PROPIAS

Estrictamente necesarias Detección de sesión Detectar el estado de sesión del usuario.

 

N/A

 

La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser combinada con sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web.

 

 

COOKIES DE TERCEROS

(la información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros)

 

Analíticas Google Analytics Número de visitas, páginas o secciones visitadas, tiempo de navegación, sitios visitados antes de entrar en esta página, detalles sobre los navegadores usados Informes estadísticos sobre el tráfico del sitio web, su audiencia total y la audiencia en una determinada campaña publicitaria

 

Ver

 

Contenidos Vimeo Vídeos alojados en Vimeo Integración del visor de vídeos alojados en Vimeo.

 

Ver

  

 

Desactivación de Cookies

El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante:

 

 

 

arousasensacions.es no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con nosotros en info@arousasensacions.es.

 

 

Aceptación de la política de cookies

 

arousasensacions.es muestra información sobre su Política de cookies en la parte superior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objetivo de que usted sea consciente. Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión.

Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso consideramos que acepta su uso.

Solicitar más información: en este caso se mostrará este documento. 

 

 Condicións Xerais de Contratación

 

Estas condicións aplícanse en todas as transaccións comerciais que leven a cabo desde o sitio web: arousasensacions.es, sendo os participantes no devandito proceso a empresa Viaxes Fontao Travel, S.L., en diante o VENDEDOR, e os clientes que demanden os nosos produtos ou servizos, en diante o COMPRADOR.

 

É responsabilidade do COMPRADOR ler as presentes condicións atentamente, ademais tecnicamente é imposible finalizar a compra sen que se acepten as presentes Condicións Xerais de Contratación e a Política de Privacidade do VENDEDOR. No caso de que o COMPRADOR non estea de acordo coas Condicións Xerais de Contratación nin coa Política de Privacidade, non as debe aceptar. Neste caso o COMPRADOR non poderá finalizar a compra.

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os datos identificativos do VENDEDOR:

 

Denominación Social/Titular: VIAJES FONTAO TRAVEL S.L.

CIF/NIF: B15632417, inscrita no Rexistro Mercantil de XXXXXX no tomo YYYY xeral, ZZZZ da Sección X inscrición X do Libro de Sociedades, folio XX, folla XXXXX.

Enderezo: Calle Alcalde Fernández Bermúdez, n1 - 15960 Riveira (A Coruña), España

Correo electrónico: info@viajesfontao.com

Teléfono: 981 835 414

 

2. ACTIVIDADE: A actividade relacionada coas presentes condicións fai referencia á venda on-line de paquetes turísticos personalizados.

 

3. INFORMACIÓN E CONTIDOS DA WEB DO VENDEDOR: 

O VENDEDOR pode modificar a oferta comercial mostrada en arousasensacions.es en calquera momento. Ademais o VENDEDOR realiza todos os esforzos necesarios para que a información mostrada non conteña ningún erro tipográfico, aínda que se se dá o caso e sucede que a información mostrada contén algún erro sobre o prezo, características, etc., o VENDEDOR procederá á corrección do  mesmo e no caso de que algún algún cliente realizase unha compra dun produto ou servizo cun erro tipográfico, o VENDEDOR comunicará devandito erro e o COMPRADOR terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.

 

4. INICIO DE COMPRA: Para que calquera usuario capacitado legalmente poida realizar unha compra no sitio web arousasensacions.es, terá que rexistrarse no devandito espazo web. Se é a primeira vez que accede deberá cubrir un formulario cos datos de acceso (claves, usuario, etc.) e cos datos que sexan necesarios para garantir que o proceso de compra realízase correctamente. No devandito formulario o COMPRADOR terá que facilitar unha serie de datos persoais, os cales serán incorporados a un ficheiro a nome da empresa Viaxes Fontao Travel S.L. para o seu tratamento. Antes de finalizar o rexistro o COMPRADOR terá que ler e aceptar as presentes condicións e a Política de Privacidade do VENDEDOR. En posteriores compras o COMPRADOR unicamente terá que acceder co nome de usuario e clave facilitados no momento de rexistro inicial.

 

Para realizar unha compra, o COMPRADOR pode elixir entre as seguintes posibilidades que lle ofrece o VENDEDOR:

- On-line, a través do "carriño da compra"

 

5. FORMA DE PAGO: O COMPRADOR pode elixir libremente entre os seguintes medios de pago:

- PAY PAL

- TPV virtual

 

6. IMPOSTOS APLICABLES: O VENDEDOR especifica claramente o prezo e os impostos correspondentes aplicables dos produtos ofrecidos desde o seu sitio web arousasensacions.es. Devanditos impostos correspóndense cos impostos vixentes para os produtos ou servizos seleccionados e ademais están suxeitos ás leis do territorio de actuación.

 

7. RESPONSABILIDADES DO VENDEDOR: O VENDEDOR responsabilízase a:

- Ofrecer información veraz sobre os produtos que oferta no seu espazo web.

- Enviar o produto seleccionado polo COMPRADOR nos prazos fixados pola empresa de transportes, non tendo ningunha responsabilidade no caso de que a empresa de transportes modifique devanditos prazos ou sobre o atraso ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado polo COMPRADOR debido á imposibilidade da entrega do produto por parte de empresa de transportes.

- Garantir ao COMPRADOR a posibilidade de anular o seu pedido en calquera momento e sen ningún custo sempre que a anulación comuníquese antes de que o pedido fose posto a disposición do transportista para o seu envío.

- Garantir o correcto estado do produto antes do envío do mesmo.

- Prestar toda a axuda necesaria ao COMPRADOR, a condición de que sexa posible, para liquidar calquera problema alleo ás responsabilidades do VENDEDOR relacionados coa empresa de transportes, a garantía do produto e a devolución do mesmo.

 

8. OBRIGACIÓNS DO COMPRADOR: O COMPRADOR comprométese a

- Facilitar información veraz sobre os datos solicitados nos formularios de rexistro de usuario ou de realización do pedido e a mantelos actualizados en todo momento.

- Gardar de forma confidencial e coa máxima dilixencia as súas claves de acceso persoal ao noso sitio web.

- Aceptar as presentes Condicións Xerais de Contratación xa que garanten a correcta finalización da transacción comercial entre o VENDEDOR e o COMPRADOR.

 

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS: O COMPRADOR dispoñerá dun prazo de sete días desde a recepción do pedido para realizar a cancelación do servizo adquirido. Para iso o COMPRADOR comunicará ao VENDEDOR dentro do prazo estipulado e por calquera medio admitido en dereito, o seu desexo de exercitar a devolución do pedido. Este deberá ser devolto xunto co albarán de entrega e no seu caso a factura emitida por VENDEDOR, correndo este último cos gastos de devolución do produto.

O VENDEDOR está obrigado a devolver o diñeiro da compra a través dun abono no cartón de crédito ou débito, mediante unha transferencia bancaria á conta indicada polo cliente ou mediante un vale para realizar futuras compras.

Para calquera incidencia relacionada coa devolución de pedidos da nosa tenda pode contactar connosco a través do email:  info@arousasensacions.es ou telefonicamente: 981 835 414

 

10. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE: A relación entre o VENDEDOR e o COMPRADOR rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais de Riveira, A Coruña (España).

 

 

 

 

© AROUSA SENSACIÓNS
Paquetes turísticos personalizados


VIAJES FONTAO, S.L.
Alcalde Fernández Bermúdez 1
15960 – Ribeira (A Coruña)
Teléfono: +34 981 835 414

FORMULARIO DE CONTACTO

Feader: Europa inviste no rural